0 Forord

From Hør lægedansk - mens du læser!
Jump to: navigation, search


Vi håber at denne bog finder sin naturlige plads i kittellommerne hos 2.dels-studerende og turnuslæger. I studenterundervisningen kan den bruges som lærebog i klinisk undersøgelsesteknik. For den nybagte læge vil den være nyttig som opslagsbog i vagten.

Bogens emne er anamnese- og undersøgelsesteknik, og teksten dækker de kliniske færdigheder, der må kræves af en reservelæge på en bred intern medicinsk eller kirurgisk afdeling. Patientens fortælling – anamnesen eller sygehistorien – har fået en central placering. Vi er overbeviste om, at en god læge-patient-kommunikation ikke blot giver tilfredse patienter, men også er nøglen til korrekt diagnose og valg af den rigtige behandling til den enkelte patient.

Bogen er ingen sygdomslære eller differentialdiagnostisk håndbog. Vi anbefaler læseren at søge yderligere viden i f.eks. »Basisbog i medicin og kirurgi«. Kittelbogen »Remedier & Teknik« er en håndbog i kliniske procedurer, der udkommer parallelt med vores bog, og de to bøger komplementerer hinanden.

Journalskrivning er meget traditionsbundet, og vi har forholdt os kritisk og nytænkende til denne tradition uden at bryde kontinuiteten. Vi har forsøgt at udrydde kliniske ritualer og journalremser uden videnskabelig evidens. Den danske sygehusjournal udvikler sig løbende, og i de kommende år vil indførelsen af den elektroniske patientjournal radikalt ændre det traditionelle format. Disse ændringer vil blive et hovedemne for næste udgave af denne bog.

Vi håber, at bogen vil blive flittigt brugt og kritiseret. Kommentarer modtages med taknemmelighed på forlaget@munksgaarddanmark.dk

Denne bog er desuden udgivet som lydbog til brug for undervisning af tredjelandslæger i Danmark. Lydudgaven er indlæst af seks danske læger, og kan fås ved henvendelse til Center for KompetenceUdvikling ved Nordjyllands Amt: www.cku-nja.dk

Forfatterne